Boğaziçi Üniversitesi’nin Birimlerinden Ortak Açıklama / Joint Statement by Bogazici University Units

Aşağıda isimleri bulunan bölüm ve enstitüler olarak Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinin aşağıdaki kamuoyu bildirisine katılıyor ve destekliyoruz.

As the departments and institutes whose names are listed below, we agree with and support the following public statement of the Department of Economics faculty members.

Kamuoyuna,

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün öğretim üyelerinin oylarıyla seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz hakkında ceza ve disiplin soruşturmaları açılması ve bu gerekçeyle 22.08.2022 tarihi itibariyle üç ay süre ile görevden uzaklaştırılması kararlarını yanlış buluyor ve esefle karşılıyoruz.

Üniversitede çeşitli idari görevleri yıllardır fedakarlık ve başarı ile yürütmüş hocamıza karşı açılmış olan soruşturma ile görevden uzaklaştırılmasına sebep gösterilen iddia mesnetsizdir. Alınan kararın oluşturduğu zararı arttıran bir etmen, idari görevinin askıya alınmasının yanı sıra öğretim üyeliğinin de dondurularak tüm akademik ve eğitim faaliyetlerine engel olunmasıdır. Bu anlaşılması zor karar, üniversite ve öğrencileri için telafisi mümkün olmayan kamu zararı doğurmaktadır. Bu kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. 

Boğaziçi Üniversitesi’ni ve Ekonomi Bölümü’nü, bulunduğu noktaya taşıyan değerler demokratik yönetim anlayışı, liyakate verilen önem ve kamuya hizmet bilincidir. Bu değerler, Boğaziçi Üniversitesi’nin nesiller boyu alanında saygın pek çok akademisyenin, kamu ve sivil toplum çalışanının ve iş insanının okulu ve evi olmasını mümkün kılmış, ülkemize katkı sağlamıştır. Bu değerleri aşındıracak ve üniversiteyi vasatlaştıracak şekilde Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’a yapılan asılsız ithamları ve uygulanan adaletsiz yaptırımları Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri olarak hepimize karşı yapılmış sayıyoruz.

Uluslararası düzeyde saygın akademik çalışmaları ile ekonomi bilimine, üstlendiği idari görevler ile Üniversitemizin kurumsallaşmasına katkılarda bulunmuş meslektaşımız Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un görevden uzaklaştırmasına ilişkin bu yanlış kararın ivedilikle geri çekilerek verilen kamu zararının giderilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla.

Public Announcement,

We find the decision to take criminal and disciplinary action against Prof. Ünal Zenginobuz, the elected chair of the Department of Economics at Boğaziçi University, by the votes of faculty members and to suspend him for three months as of 22 August 2022 on these grounds, to be erroneous and reprehensible.

Prof. Ünal Zenginobuz has devotedly and successfully carried out various administrative duties at the university for years, and both the opened investigation and the allegations cited as the reason for his suspension from duty are groundless. Moreover, the damage caused by the decision to suspend his administrative duties is compounded by the fact that his faculty membership has been frozen, preventing him from engaging in academic and educational activities. This incomprehensible decision is causing irreparable public damage to the university and its students. We condemn and reject this decision. 

Boğaziçi University and the Department of Economics enjoy their current position thanks to its values, such as democratic governance, meritocracy, and dedication to public service. These values have made it possible for Boğaziçi University to be the school and home of generations of respected academics, public and civil society workers, and businesspeople, providing great added value to our country. As faculty members of the Department of Economics, we believe these unfounded accusations and the unjust sanctions imposed on Prof. Ünal Zenginobuz have been made against us all and not only erode the values of the university but also increasingly push Boğaziçi University toward mediocrity.

We demand that this erroneous decision to suspend our colleague Prof. Ünal Zenginobuz, who has made significant contributions to the science of economics with his internationally respected academic studies and the institutionalization of Boğaziçi University with his administrative duties, be immediately withdrawn. Regards.

Açıklamayı destekleyen Boğaziçi Üniversitesi Bölümleri / Boğaziçi University Departments that support the statement (Tüm Bölümler /All Departments)

 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 2. Eğitim Bilimleri
 3. Temel Eğitim
 4. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 5. Yabancı Diller Eğitimi
 6. Batı Dilleri ve Edebiyatları
 7. Çeviribilimi
 8. Dilbilim
 9. Felsefe
 10. Fizik
 11. Kimya
 12. Matematik
 13. Moleküler Biyoloji ve Genetik
 14. Psikoloji
 15. Sosyoloji
 1. Tarih
 2. Türk Dili ve Edebiyatı
 3. Ekonomi
 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
 5. İşletme
 6. Uluslararası Ticaret
 7. Turizm İşletmeciliği
 8. Yönetim Bilişim Sistemleri
 9. Bilgisayar  Mühendisliği
 10. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 11. Endüstri  Mühendisliği
 12. İnşaat Mühendisliği
 13. Kimya Mühendisliği
 14. Makine Mühendisliği

Açıklamayı destekleyen Boğaziçi Üniversitesi Enstitüleri / Boğaziçi University Institutes that support the statement:

 • Atatürk Enstitüsü Akademisyenleri
 • Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
 • Çevre Bilimleri Enstitüsü