Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyeleri ve Boğaziçili Akademisyenlerinin Bildirisi / Statement by the Department of Economics and Boğaziçi University Academics

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri, asılsız gerekçelerle görevden uzaklaştırılan bölüm başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un göreve iadesi için bir kamuoyu bildirisi yayınladı. Boğaziçi Üniversitesi’nden 300’e yakın akademisyen de bu bildiriyi imzalarıyla destekledi.
Boğaziçi University Department of Economics faculty members issued a public statement to support Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, who was suspended from the position of Department Head and all educational activities for three months based on fabricated causes. Nearly 300 academics from Boğaziçi University supported this statement with their signatures.

Kamuoyuna,

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün öğretim üyelerinin oylarıyla seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz hakkında ceza ve disiplin soruşturmaları açılması ve bu gerekçeyle 22.08.2022 tarihi itibariyle üç ay süre ile görevden uzaklaştırılması kararlarını yanlış buluyor ve esefle karşılıyoruz.

Üniversitede çeşitli idari görevleri yıllardır fedakarlık ve başarı ile yürütmüş hocamıza karşı açılmış olan soruşturma ile görevden uzaklaştırılmasına sebep gösterilen iddia mesnetsizdir. Alınan kararın oluşturduğu zararı arttıran bir etmen, idari görevinin askıya alınmasının yanı sıra öğretim üyeliğinin de dondurularak tüm akademik ve eğitim faaliyetlerine engel olunmasıdır. Bu anlaşılması zor karar, üniversite ve öğrencileri için telafisi mümkün olmayan kamu zararı doğurmaktadır. Bu kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. 

Boğaziçi Üniversitesi’ni ve Ekonomi Bölümü’nü, bulunduğu noktaya taşıyan değerler demokratik yönetim anlayışı, liyakate verilen önem ve kamuya hizmet bilincidir. Bu değerler, Boğaziçi Üniversitesi’nin nesiller boyu alanında saygın pek çok akademisyenin, kamu ve sivil toplum çalışanının ve iş insanının okulu ve evi olmasını mümkün kılmış, ülkemize katkı sağlamıştır. Bu değerleri aşındıracak ve üniversiteyi vasatlaştıracak şekilde Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’a yapılan asılsız ithamları ve uygulanan adaletsiz yaptırımları Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri olarak hepimize karşı yapılmış sayıyoruz.

Uluslararası düzeyde saygın akademik çalışmaları ile ekonomi bilimine, üstlendiği idari görevler ile Üniversitemizin kurumsallaşmasına katkılarda bulunmuş meslektaşımız Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un görevden uzaklaştırmasına ilişkin bu yanlış kararın ivedilikle geri çekilerek verilen kamu zararının giderilmesini talep ediyoruz. 

Saygılarımızla,

Public Announcement,

We find the decision to take criminal and disciplinary action against Prof. Ünal Zenginobuz, the elected chair of the Department of Economics at Boğaziçi University, by the votes of faculty members and to suspend him for three months as of 22 August 2022 on these grounds, to be erroneous and reprehensible.

Prof. Ünal Zenginobuz has devotedly and successfully carried out various administrative duties at the university for years, and both the opened investigation and the allegations cited as the reason for his suspension from duty are groundless. Moreover, the damage caused by the decision to suspend his administrative duties is compounded by the fact that his faculty membership has been frozen, preventing him from engaging in academic and educational activities. This incomprehensible decision is causing irreparable public damage to the university and its students. We condemn and reject this decision. 

Boğaziçi University and the Department of Economics enjoy their current position thanks to its values, such as democratic governance, meritocracy, and dedication to public service. These values have made it possible for Boğaziçi University to be the school and home of generations of respected academics, public and civil society workers, and businesspeople, providing great added value to our country. As faculty members of the Department of Economics, we believe these unfounded accusations and the unjust sanctions imposed on Prof. Ünal Zenginobuz have been made against us all and not only erode the values of the university but also increasingly push Boğaziçi University toward mediocrity.

We demand that this erroneous decision to suspend our colleague Prof. Ünal Zenginobuz, who has made significant contributions to the science of economics with his internationally respected academic studies and the institutionalization of Boğaziçi University with his administrative duties, be immediately withdrawn.

Regards,

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyeleri / Boğaziçi University Department of Economics Faculty Members

 • Prof. Dr. Fikret Adaman
 • Doç. Dr. Güzin Gülsün Arıkan
 • Dr. Öğr. Üyesi Orhan Aygün
 • Dr. Öğr. Üyesi Selcen Çakır
 • Prof. Dr. Ceyhun Elgin
 • Doç. Dr. Burçay Erus
 • Prof. Dr. Mehmet Yiğit Gürdal
 • Doç. Dr. Ozan Hatipoğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yeliz Kaçamak
 • Doç. Dr. K. Kıvanç Karaman
 • Prof. Dr. Murat Kırdar
 • Doç. Dr. Murat Koyuncu
 • Doç. Dr. Tolga Umut Kuzubaş
 • Prof. Dr. Ayşe Mumcu
 • Prof. Dr. Gökhan Özertan
 • Prof. Dr. Begüm Özkaynak
 • Dr. Öğr. Üyesi Meltem Poyraz
 • Prof. Dr. Burak Saltoğlu
 • Doç. Dr. Orhan Torul
 • Doç. Dr. Levent Yıldıran
 • Doç. Dr. Murat Yılmaz 
 • Dr. Öğr. Üyesi Emekcan Yücel

Açıklamayı destekleyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri / Boğaziçi University academics supporting the statement

 • A. Özgün Konca, Doç. Dr.
 • Ahmet Ersoy, Doç. Dr.
 • Ahu Ersözlü, Öğr. Gör.
 • Albert Ali Salah, Prof. Dr.
 • Ali Baykal, Prof. Dr. emekli
 • Ali Saysel, Prof. Dr.
 • Ali İzzet Tekcan, Prof. Dr.
 • Ali Rıza Kaylan, Emeritus Prof. Dr.
 • Ali Tamer Ünal, Doç. Dr.
 • Alpar Sevgen, Emeritus Prof. Dr.
 • Alper Yağcı, Dr. Öğr. Üyesi
 • Arhan S. Ertan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Arkadaş Özakın, Dr. Öğr. Üyesi
 • Arzu Boysal, Doç. Dr.
 • Arzu Çelik, Prof. Dr.
 • Arzu Öztürkmen, Prof. Dr.
 • Arzu Tektaş, Prof. Dr.
 • Arzucan Özgür, Doç. Dr.
 • Asım Karaömerlioğlu, Prof. Dr.
 • Aslı Baysallı, Öğr. Gör. emekli
 • Aslı Göksel, Prof. Dr. emekli
 • Aslı Sencer, Prof. Dr.
 • Aslı Tarkan Kalaycıoğlu, Öğr. Gör.
 • Aslı Tekinay, Prof. Dr.
 • Asu Nisa Kırdar, Öğr. Gör.
 • Asude Küçük, Öğr. Gör. emekli
 • Aşkın Ankay, Doç. Dr.
 • Aybek Korugan, Doç. Dr.
 • Ayfer Akşit Hortaçsu, Dr. Öğr. Üyesi emekli
 • Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr.
 • Ayhan Koç, Prof. Dr. emekli
 • Aylin Vartanyan, Öğr. Gör. emekli
 • Aysun Dizdar, Öğr. Gör. emekli
 • Ayşe Buğra, Emeritüs Prof. Dr.
 • Ayşe Gürel, Prof. Dr.
 • Ayşe Zeynep Sabuncu, Doç. Dr.
 • Ayşegül Metindoğan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Ayşegün Soysal, Dr. Öğr. Gör.
 • Ayşın Baytan Ertüzün, Prof. Dr.
 • B. Atay Özgövde, Dr. Öğr. Üyesi
 • Balkız Öztürk, Prof. Dr.
 • Banu İyisan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Başak Kayıtmazer, Doç. Dr.
 • Belgin Tekçe, Prof. Dr. emekli
 • Belkıs Halfon, Prof. Dr. emekli
 • Bengü Börkan, Doç. Dr.
 • Berna Kılınç, Prof. Dr.
 • Berna Yazıcı, Doç. Dr.
 • Betül Kırdar, Prof. Dr. emekli
 • Betül Tanbay, Prof. Dr.
 • Bilge Ataca, Prof. Dr. emekli
 • Biray Kolluoğlu, Prof. Dr.
 • Bora Garipcan, Prof. Dr.
 • Burak Güçlü, Prof. Dr.
 • Burçin Ünlü, Prof. Dr.
 • Bülent Küçük, Doç. Dr.
 • Bülent Sankur, Emeritus Prof. Dr.
 • C. Can Aydıner, Doç. Dr.
 • Can Candan, Öğr. Gör.
 • Can Özturan, Prof. Dr.
 • Can Yücesoy, Prof. Dr.
 • Cem Ersoy, Prof. Dr.
 • Cem İskender Aydın, Dr. Öğr. Üyesi
 • Cem Say, Prof. Dr.
 • Cem Yalçın Yıldırım, Prof. Dr.
 • Cengiz Kırlı, Prof. Dr.
 • Ceren Özselçuk, Doç. Dr.
 • Cevza Sevgen, Emeritus Prof. Dr.
 • Ceylan Engin, Dr. Öğr. Üyesi
 • Cüneyt Argun Genç, Öğr. Gör.
 • Çağrı Karakurt, Prof. Dr.
 • Çiğdem Kafesçioğlu, Prof. Dr.
 • Deniz Tahiroğlu, Dr. Öğr. Üyesi
 • Derin Terzioğlu, Doç. Dr.
 • Didar Akar, Doç. Dr.
 • Dilek Çınar, Doç. Dr.
 • Dilek Doltaş, Prof. Dr. emekli
 • Ebru Diriker, Prof. Dr.
 • Ebru Z. Muğaloğlu, Doç. Dr.
 • Edhem Eldem, Prof. Dr.
 • Ekin Özman, Prof. Dr.
 • Elif Deniz Alakavuk, Dr. Öğr. Üyesi, emekli
 • Emek Ayşe Yıldız, Öğr. Gör.
 • Emine Erktin, Prof. Dr.
 • Emine Fişek, Dr. Öğr. Üyesi
 • Emre Ugur, Doç. Dr.
 • Engin Ader, Doç. Dr.
 • Erhan Altunel, Öğr. Gör. emekli
 • Erhan Gülmez, Prof. Dr.
 • Erol Köroğlu, Doç. Dr.
 • Ersan Demiralp, Prof. Dr.
 • Eser E. Taylan, Emeritus Prof. Dr.
 • Esin Öztürk Işık, Doç. Dr.
 • Esra Battaloğlu, Prof. Dr.
 • Esra Mungan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Eşref Eşkinat, Prof. Dr. emekli
 • Evren Samur, Doç. Dr.
 • Fatih Altuğ, Dr. Öğr. Üyesi
 • Fatma B. Yılmaz, Prof. Dr.
 • Fatma Gök, Prof. Dr.
 • Fatma Taşkent Anğ, Öğr. Gör.
 • Fatma Başak Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi
 • Fatoş Erkman, Prof. Dr.
 • Ferhan Çeçen, Prof. Dr.
 • Feyza Çorapçı, Prof. Dr.
 • Fırat İlker, Dr. Öğr. Üyesi
 • Gaye Defne Ceyhan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Gaye Soley, Dr. Öğr. Üyesi
 • Gizem Toska, Dr. Öğr. Gör.
 • Gökhan Akay, Doç. Dr.
 • Gönenç Yücel, Doç. Dr.
 • Gözde Ünal, Doç. Dr.
 • Gülay Taşseven, Öğr. Gör.
 • Gülcan Erçetin, Prof. Dr.
 • Gülden Asugman, Prof. Dr.
 • Gülseren Karagöz Akar, Doç. Dr.
 • Günay Anlaş, Prof. Dr.
 • Gün Kut, Doç. Dr.
 • Günizi Kartal, Doç. Dr.
 • Güzver Yıldıran, Prof. Dr. emekli
 • H. Birkan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi
 • H. Işıl Bozma, Prof. Dr.
 • Hakan Ertürk, Prof. Dr.
 • Hakan Yılmaz, Prof. Dr.
 • Halim Kara, Prof. Dr.
 • Haluk Bingöl, Prof. Dr.
 • Hande Tekdemir, Doç. Dr.
 • Hayat Kabasakal, Prof. Dr.
 • Hayrullah Karabulut, Prof. Dr.
 • Hilmi Luş, Prof. Dr.
 • Irmak Ertör, Dr. Öğr. Gör.
 • İ. Ercan Alp, Prof. Dr. emekli
 • İbrahim Yaman, Doç. Dr.
 • İlhan Or, Prof. Dr. emekli
 • İnci M. Baytaş, Dr. Öğr. Üyesi
 • Jameson Kısmet Bell, Dr. Öğr. Gör.
 • Kate Ferguson, Öğr. Gör.
 • Kerem Uğuz, Doç. Dr.
 • Kıvanç İnelmen, Prof. Dr.
 • Koyaş Buğra, Prof. Dr. emekli
 • Könül Bayramoğlu Kavlak, Doç. Dr.
 • Kuban Altınel, Prof. Dr.
 • Lale Akarun, Prof. Dr.
 • Maria D. Alvarez, Prof. Dr.
 • Mehmet Şahin, Prof. Dr.
 • Mehmet Nafi Artemel, Dr. Öğr. Üyesi
 • Mehtap Işık, Dr. Öğr. Üyesi
 • Melis Günekan, Dr. Öğr. Gör.
 • Meltem Ahıska, Prof. Dr.
 • Meral Kozay, Prof. Dr. emekli
 • Mert Arslanalp, Dr. Öğr. Üyesi
 • Metin Ercan, Prof. Dr.
 • Mine Eder, Prof. Dr.
 • Mine Göl-Güven, Doç. Dr.
 • Mohan Ravichandran, Dr. Öğr. Üyesi
 • Murat Akan, Doç. Dr.
 • Murat Gülsoy, Prof. Dr.
 • Mustafa Gökçe Baydoğan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Müge Taşkın Aydın, Doç. Dr.
 • Nalan Babür, Dr. Öğr. Üyesi
 • Nayat Basma, Öğr. Gör.
 • Naz Zeynep Atay Gök, Prof. Dr.
 • Nazım Çapkın, Öğr. Gör.
 • Necati Aras, Prof. Dr.
 • Nejla Osseiran, Öğr. Gör. emekli
 • Nesrin Özören, Prof. Dr.
 • Nevra Necipoğlu, Prof. Dr.
 • Nihan Nugay, Prof. Dr.
 • Nilgün Fırat, Dr. Öğr. Gör.
 • Nilüfer Özyurt Zihnioğlu, Prof. Dr.
 • Nisan Selekler-Gökşen, Prof. Dr.
 • Nur Bekata Mardin, Öğr. Gör. emekli
 • Nuri Ersoy, Prof. Dr.
 • Nüket Esen, Prof. Dr. emekli
 • Nükhet Sirman, Prof. Dr. emekli
 • Oğuz Tosun, Emeritus Prof. Dr.
 • Oktay Demircan, Doç. Dr.
 • Olcay Coşkun, Prof. Dr.
 • Olcay Akyıldız, Dr. Öğr. Üyesi
 • Orhan Yenigün, Prof. Dr. emekli
 • Osman Sabri Kıratlı, Doç. Dr.
 • Oya Pancaroğlu, Prof. Dr.
 • Özcan Vardar, Öğr. Gör.
 • Özlem Berk-Albachten, Prof. Dr.
 • Özlem Beyarslan, Doç. Dr.
 • Özlem Öz, Prof. Dr.
 • Özlem Ünlühisarcıklı, Prof. Dr.
 • Pemra Doruker, Prof. Dr. emekli
 • Pınar Ertör, Dr. Öğr. Üyesi
 • Pınar Pektaş, Öğr. Gör.
 • Ramazan Yıldırım, Prof. Dr.
 • Ramazan Hakkı Öztan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Raşit Bilgin, Prof. Dr.
 • Reşit Canbeyli, Emeritüs Prof. Dr.
 • Refik Güllü, Prof. Dr.
 • Reşad Kayalı, Prof. Dr. emekli
 • Rıfat Okçabol, Prof. Dr.
 • Saygun Gökarıksel, Dr. Öğr. Üyesi
 • Seda Altuğ, Dr. Öğr. Gör.
 • Seda Binbaşgil, Öğr. Gör.
 • Sema Sakarya, Prof. Dr. emekli
 • Sema Emel Göksel, Öğr. Gör.
 • Semih Ergintav, Prof. Dr.
 • Semih Türkoğlu, Öğr. Gör.
 • Senem Yıldız, Doç. Dr.
 • Serkan Arıkan, Doç. Dr.
 • Serdar Soyöz, Prof. Dr.
 • Sevda Bekman, Prof. Dr. emekli
 • Sibel Tatar, Doç. Dr.
 • Sinan Erensü, Dr. Öğr. Üyesi
 • Sinan Işık, Dr. Öğr. Gör.
 • Sinan Öncü, Dr. Öğr. Üyesi
 • Sumru Özsoy, Emeritus Prof. Dr.
 • Suzan Üsküdarlı, Dr. Öğr. Üyesi
 • Şehnaz Tahir Gürçağlar, Prof. Dr. emekli
 • T. Burak Gürel, Prof. Dr.
 • Talin Budak, Prof. Dr.
 • Taner Bilgiç, Prof. Dr.
 • Tınaz Ekim Aşıcı, Prof. Dr.
 • Tolga Emre, Doç. Dr.
 • Tolga Sütlü, Dr. Öğr. Üyesi
 • Tonguç Rador, Prof. Dr.
 • Tuna Kuyucu, Doç. Dr.
 • Tuna Tuğcu, Prof. Dr.
 • Tunga Güngör, Prof. Dr.
 • Turgut Nugay, Prof. Dr.
 • Tülay Gençtürk Demircioğlu, Doç. Dr.
 • Umut Türem, Doç. Dr.
 • Ülker Bilgin, Öğr. Gör. emekli
 • Ümit Bilge, Prof. Dr.
 • Ümit Işlak, Doç. Dr.
 • Üstün Ergüder, Emeritus Prof. Dr.
 • Veysel Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi
 • Volkan Çıdam, Dr. Öğr. Üyesi
 • Yağmur Denizhan, Prof. Dr.
 • Yaman Barlas, Prof. Dr. emekli
 • Yavuz Akpınar, Prof. Dr.
 • Yasemin Bayyurt, Prof. Dr.
 • Yasemin Palanduz Kahya, Prof. Dr.
 • Yasemin Sohtorik İlkmen, Dr. Öğr. Üyesi
 • Yeşim Arat, Prof. Dr.
 • Yücel Terzibaşoğlu, Doç. Dr.
 • Yıldız Silier, Dr. Öğr. Üyesi
 • Z. Caner Taşkın, Prof. Dr.
 • Z. Hande Sart, Doç. Dr.
 • Zafer Yenal, Prof. Dr.
 • Zeynep Ata, Dr. Öğr. Üyesi
 • Zeynep Gambetti, Doç. Dr. emekli
 • Zeynep Kadirbeyoğlu, Doç. Dr.
 • Zeynep Oktay, Dr. Öğr. Üyesi
 • Zeynep Uysal, Doç. Dr.
 • Zeynep B. Erdiller Yatmaz, Doç. Dr.
 • Zühre Aksoy, Doç. Dr.

Not: Bu destek metni 23-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında imzaya açık kalmıştır.